A allaf fynychu prawf cerdded i mewn neu yrru drwodd heb apwyntiad?

Na, cynigir ein holl brofion trwy drefniant ymlaen llaw ac apwyntiad yn unig. Gallai hyn effeithio'n negyddol ar ein gallu i ddarparu profion i'r rhai sydd eu hangen.

Rhannwch: