Neidio i'r prif gynnwy

Profi ffolder

05/10/20
Sut alla i archebu prawf?
05/10/20
A allaf ddarllen fersiwn hawdd i'w darllen o sut i archebu prawf?
05/10/20
Rwy'n cael problemau wrth archebu prawf, beth alla i ei wneud?
05/10/20
A allaf fynychu prawf cerdded i mewn neu yrru drwodd heb apwyntiad?
05/10/20
Pa wybodaeth y bydd angen i mi ei darparu pan fyddaf yn archebu prawf?
05/10/20
Ble mae'r safleoedd prawf?
05/10/20
Beth fydd yn digwydd yn y prawf?
05/10/20
A allaf ddod ag aelod o fy nghartref gyda mi?
05/10/20
Pryd mae'n rhaid i mi hunan-ynysu?
05/10/20
Mae fy mhlentyn wedi cael ei anfon adref o'r ysgol yn sâl a dywedwyd wrthyf fod yn rhaid iddynt gael prawf cyn y caniateir yn ôl iddynt. Beth ddylwn i ei wneud?
05/10/20
Mae plentyn yn yr ysgol wedi profi'n bositif am COVID-19 - a oes angen profi pob disgybl yn ei ysgol nawr cyn y gallant ddychwelyd i'r ysgol?
05/10/20
Mae rhywun rydw i'n gweithio gyda nhw wedi profi'n bositif ac mae fy rheolwr wedi dweud bod angen i ni i gyd gael ein profi, beth ddylwn i ei wneud?
05/10/20
Rwy'n dychwelyd o wyliau ac nid wyf yn cael dychwelyd yn y gwaith heb brawf, beth ddylwn i ei wneud?
05/10/20
Rydw i ar fin mynd dramor ac mae'r cwmni hedfan wedi fy nghynghori i gael prawf cyn hedfan ond does gen i ddim symptomau?
05/10/20
Rwyf i fod i ddod i ysbyty'r GIG i gael triniaeth neu lawdriniaeth, a oes angen prawf arnaf?
05/10/20
Rwy'n cael llawdriniaeth mewn ysbyty preifat ac wedi cael cyngor i gael prawf cyn fy llawdriniaeth, beth ddylwn i ei wneud?
15/04/21
Ni allaf weithio gartref, sut alla i gael y pecynnau profi LFD?
Rhannwch: