Neidio i'r prif gynnwy

Ydych chi'n ofalwr?

Gofalwr yw unrhyw un, gan gynnwys plant ac oedolion sy'n edrych ar ôl teulu; partneriaid neu gyfeillion sydd angen cymorth gan eu bod yn sâl, yn fregus neu'n anabl. Maent yn darparu gofal yn ddi-dâl.

Rydym gyda'n partneriaid awdurdod lleol yn comisiynu Gwasanaethau Gwybodaeth a Chyngor Gofalwyr ym mhob sir a all ddarparu mynediad at gefnogaeth mewn sawl pwnc. I gysylltu â'ch Gwasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr lleol gweler y dolenni canlynol:

Cliciwch yma i weld gwefan Gwasanaeth Gofalwyr Sir Gâr

Ffôn: 0300 0200 002
Ebost: info@carmarthenshirecarers.org.uk

 

Cliciwch yma i weld gwefan Gwasanaeth Gofalwyr Ceredigion

Ffôn: 01545 574000
Ebost: Cysylltwch-socservs@ceredigion.gov.uk

 

Cliciwch yma i weld gwefan Gwasanaeth Gwybodaeth a Chymorth i Ofalwyr Sir Benfro

Ffôn: 01437 611002
Ebost: pciss@hafal.org

 

 

Mae manylion am gymorth i Ofalwyr ifanc ar gael drwy'r dolenni canlynol:

Gofalwyr ifanc Sir Gaerfyrddin

Gofalwyr ifanc Ceredigion

Gofalwyr ifanc Sir Benfro

Gweithredu ar gyfer plant

 

Canllawiau Coronavirus (COVID-19) ar gyfer gofalwyr.

Llywodraeth Cymru - Canllawiau ar gyfer gofalwyr di dal coronafeirws (COVID 19)

Mae gan Carers UK dudalen ar eu gwefan, sy'n cael ei diweddaru'n rheolaidd gyda gwybodaeth allweddol gan gynnwys dolenni i ganllawiau cyfredol y llywodraeth

Mae yna hefyd dudalen ar edrych ar ôl eich llesiant meddyliol

Sut y gall Gofalwyr di-dâl gael y gorau gan eu tîm fferylliaeth yn ystod COVID-19

Mae'r Carers Trust wedi datblygu canllaw ar sut y gall Gofalwyr di-dâl gael y gorau gan eu tîm fferylliaeth yn ystod COVID-19. Mae cyfres o adnoddau i wella mynediad at feddyginiaethau ac adnabod gofalwyr mewn amgylcheddau fferylliaeth a manwerthu.

Rhannwch: