Hunangymorth ffisiotherapi

Mae'r gwefannau canlynol yn darparu gwybodaeth ar sut i reoli ystod o broblemau cyhyrysgerbydol cyffredin: 

Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi - Rheoli'ch poen esgyrn, cymalau neu gyhyrau gartref

Diwygio MSK - Yr adnodd poen ac anaf dibynadwy

Rhannwch: