Gwasanaethau i Blant - Pa wasanaethau ysbyty i blant

Pa wasanaethau ysbyty sydd ar gael ar gyfer plant?

Mae Uned Argyfwng ac Uned Gofal Brys ar gael yn Ysbyty Llwynhelyg, Ysbyty Glangwili ac Ysbyty Bronglais. Maen nhw ar agor 24 awr y dydd.

Mae Uned Asesu Paediatrig ar gael yn y tri Ysbyty sydd yn arbennig ar gyfer plant (gwybodaeth bellach isod).

Mae wardiau cleifion mewnol dros nos ar gael yn Ysbytai Glangwili a Bronglais (gwybodaeth pellach isod).

Uned Gofal Ambiwladol Paediatrig (PACU)

Beth yw'r uned, a phryd dw’i fod dod yno?

Rydym yn cynnig gwasanaethau ysbyty nad ydynt yn gleifion mewnol a gofal cleifion allanol i blant sâl. Gellir trin llawer o blant fel hyn heb yr angen i aros dros nos.

Oriau agor Unedau Asesu Paediatrig (PACU)

Ysbyty Llwynhelyg (Ward 9) Mae ward 9 yn cynnig Uned Asesu Paediatrig 12 awr y dydd (10am-10pm), saith diwrnod yr wythnos, ar y ward plant presennol yn Ysbyty Llwynhelyg.

*Nodwch: Ni allwn ddarparu gofal paediatrig claf mewnol na thros nos yn Ysbyty Llwynhelyg. Bydd y plant sydd angen hyn yn cael eu symud i’r gwasanaeth paediatrig claf mewnol 24 awr yn Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin.

Ysbyty Glangwili yn cynnig Uned Asesu Paediatrig dros 24 awr, saith diwrnod yr wythnos, wedi'i sefydlu wrth ymyl i Ward Cilgerran.

Ysbyty Bronglais yn cynnig Uned Asesu Paediatrig dros 24 awr, saith diwrnod yr wythnos, wedi'i sefydlu wrth ymyl i Ward Angharad.

Gwybodaeth defnyddiol i gleifion mewnol

Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin – Mae Ward Cilgerran yn cynnig gwasanaeth paediatrig claf mewnol 24 awr.
Gall rhieni/gofalwyr aros gyda’u plant ddydd a nos.

Ar gyfer plant sâl iawn mae uned paediatrig dibyniaeth uchel benodol yn Ysbyty Glangwili.

Ysbyty Bronglais, Aberystwyth – Mae Ward Angharad yn cynnig gwasanaeth paediatrig claf mewnol 24 awr. Gall rhieni/gofalwyr aros gyda’u plant ddydd a nos.

Am amseroedd ymweld cliciwch yma

 

Rhannwch: