Gwasanaethau i Blant - Cyfarwyddiadau a cysylltiadau

Sir Gaerfyrddin

Ysbyty Glangwili

Switsdwrdd yr Ysbyty: 01267 235151

Cyfeiriad: Ysbyty Glangwili, Heol Dolgwili , Caerfyrddin, SA31 2AF

Ceredigion

Ysbyty Bronglais

Switsfwrdd yr Ysbyty: 01970 623131                                                                

Cyfeiriad: Ysbyty Bronglais, Heol Caradog , Aberystwyth, SY23 1ER

Sir Benfro

Withybush General Hospital

Switsfwrdd yr Ysbyty: 01437 764545

Cyfeiriad: Ysbyty Llwynhelyg, Heol Fishguard, Haverfordwest, SA61 2PZ

Rhannwch: