Dydd Iau 28 Mai 2020, 9.30am - Agenda a Phapurau'r Bwrdd Cyhoeddus

Gweld y cyfarfod a recordiwyd yma:

Diweddariad: 5 Mehefin 2020 - Lawrlwythwch munedau o cyfarfod y bwrdd a gynhaliwyd ar 28ain Mai 2020 yma (PDF, 820KB)

AGENDA - Cyfarfod y Bwrdd 28 Mai 2020

1. Llywodraethu  (9.30am)

Item 1.1 - Ymddiheuriadau [Cyflwynydd: Cadeirydd]

Item 1.2 - Datganiad o Ddiddordeb [Cyflwynydd: Pawb]

Item 1.3 - Cofnodion y Cyfarfod Cyhoeddus ar 16 Ebrill 2020 (PDF 130 KB) [Cyflwynydd: Pawb]

Item 1.4  - Materion sy’n Codi a Thabl o Gamau Gweithredu o’r cyfarfod ar 26 Mawrth a 16 Ebrill 2020 (PDF 183 KB) [Cyflwynydd: Pawb]

Item 1.5  - Adroddiad y Cadeirydd (PDF 170 KB) [Cyflwynydd: Pawb]

Item 1.6 - Cynnal Llywodraethu Da COVID-19 (PDF 271 KB) [Cyflwynydd: Pawb]

Item 1.7 - Adroddiad y Prif Weithredwr (PDF 360 KB)[Cyflwynydd: Steve Moore]

Item 1.8 - Adroddiad y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (PDF 134 KB) [Cyflwynydd: Paul Newman]
 

2. Darparu Yma, Nawr (9.50am)

Item 2.1 - Adroddiad Gwella Profiad y SBAR (PDF 113KB)  [Cyflwynydd: Mandy Rayani]
Item 2.1 - Adroddiad Gwella Profiad y Claf (PDF 1MB)  [Cyflwynydd: Mandy Rayani]

Item 2.2 - Hanfodion Safonau Iechyd a Gofal yr Archwiliad Gofal 2019 (PDF 1MB)  [Cyflwynydd: Mandy Rayani]

Item 2.3 - Ymateb i'r Pandemig COVID-19: Diweddaru, Adolygu a Chadarnhau Penderfyniadau a Wnaed Ers 16 Ebrill 2020 (PDF 931KB) [Cyflwynydd: Steve Moore]

Item 2.4 - Parodrwydd Cartrefi Gofal – COVID-19 (PDF 4MB) [Cyflwynydd: Jill Paterson]

Item 2.5 - Cyfrifo a Chynnal Lefelau Staffio Nyrsio yn ystod Pandemig COVID-19 (PDF 503KB) [Cyflwynydd: Mandy Rayani]

Item 2.6 - Llywodraethiant Ariannol ac ystyriaethau Gwerth am Arian – COVID-19 (PDF 106KB)

Item 2.7 - Adroddiad y Pwyllgor Sicrwydd Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad (PDF 347KB) [Cyflwynydd: Anna Lewis]

Item 2.8 - Datganiad Ansawdd Blynyddol (PDF 6MB) [Cyflwynydd: Mandy Rayani]

Item 2.9 - Adroddiad Blynyddol y Ddeddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2019-20 (PDF 263KB) [Cyflwynydd: Mandy Rayani]

Item 2.10 - Adroddaid y Pwyllgor Cynllunio Pobl a Sicrwydd Perfformiad (PDF 168KB) [Cyflwynydd: Professor John Gammon]

Item 2.11 - Adroddiad Perffomiad yn erbyn Canllawiau Diwygiedig Llywodraeth Cymru - Month 1 2020-21 (PDF 228KB) [Cyflwynydd: Karen Miles]

Item 2.12 - Adroddiad y Pwyllgor Cyllid (PDF 231KB) [Cyflwynydd: Michael Hearty]

Item 2.13 - Adroddiad Ariannol (PDF 221KB) [Cyflwynydd: Huw Thomas]

Item 2.14 - Adroddiad y Pwyllgor Sicrwydd Iechyd a Diogelwch (PDF 114KB) [Cyflwynydd: Judith Hardisty]

 

3. Adroddiadau Diweddaru Pwyllgorau (11.45am)

Item 3.1 - Adroddiadau Diweddaru Pwyllgorau (PDF 333KB) [Cyflwynydd: Joanne Wilson] 

Item 3.2 - Diweddariad ar Bartneriaethau Statudol (PDF 121KB) [Cyflwynydd: Sarah Jennings]

4. Cyfathrebu yn dilyn cyfarfod (11.50am)

 

5. Er gwybodaeth (11.55am)

Item 5.1 - Cynllun Gwaith Blynyddol Y Bwrdd (PDF 152KB)

Item 5.2 - Ethics - National Principles (PDF 2MB)
 

6. Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf

1.00pm, Tuesday 23rd June 2020, Boardroom, Ystwyth Building, St David's Park, Carmarthen SA31 3BB

10.00am, Thursday 30th July 2020, Boardroom, Ystwyth Building, St David's Park, Carmarthen SA31 3BB

7. Sesiwn Y Pwyllgor

Cynnig i eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn unol â darpariaeth Adran 1 (2) a (3) o Ddeddf Cyrff Cyhoeddus (Derbyniadau i Gyfarfodydd) 1960

Rhannwch: