Agenda Cyfarfod Cyffredinol Eithriadol 23 Mehefin 2020

Agenda Cyfarfod Cyffredinol Eithriadol 23 Mehefin 2020

Cliciwch yma i weld y Cyfarfod Cyffredinol Eithriadol

1. Llywodraethu

1.1 Ymddiheuriadau [Cyflwynydd: Cadeirydd]

1.2 Datganiad o Ddiddordeb [Cyflwynydd: Cadeirydd]

1.3 Cofnodion y Cyfarfod Cyhoeddus ar 28 Mai 2020 (PDF 176 KB) [Cyflwynydd: Cadeirydd]

1.4 Materion sy’n Codi a Thabl o Gamau Gweithredu o’r cyfarfod ar 26 Mawrth a 28 Mai 2020  (PDF 601 KB) [Cyflwynydd: Cadeirydd]

 

2. Sicrwydd

2.1 Adroddiadau Blynyddol Pwyllgorau

2.1.1 Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (PDF 393 KB) [Cyflwynydd: Paul Newman]

2.1.2 Pwyllgor Cynllunio Busnes a Sicrwydd Perfformiad (PDF 159 KB) [Cyflwynydd: Judith Hardisty]

2.1.3 Pwyllgor Sicrwydd Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad (PDF 1.4 MB) [Cyflwynydd: Prof John Gammon] 

2.1.4 Pwyllgor Elusennau Iechyd (PDF 141 KB) [Cyflwynydd: Simon Hancock]

2.1.5 Pwyllgor Cyllid (PDF 147 KB) [Cyflwynydd: Michael Hearty]

2.1.6 Pwyllgor Deddfwriaeth Iechyd Meddwl (PDF 157 KB) [Cyflwynydd: Judith Hardisty] 

2.1.7 Pwyllgor Ceisiadau Gofal Sylfaenol (PDF 140 KB) [Cyflwynydd: Judith Hardisty]

2.1.8 Bwrdd Partneriaeth Prifysgol (PDF 157 KB) [Cyflwynydd: Prof John Gammon]

 

2.2 Adroddiad Blynyddol y Grŵp Cynghori

2.2.1 Fforwm Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol (PDF 154 KB) [Cyflwynydd: Dr Phil Kloer]

2.2.2 Fforwm Partneriaeth Staff (PDF 147 KB) [Cyflwynydd: Lisa Gostling]

2.2.3 Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid (PDF 145 KB) [Cyflwynydd: Sarah Jennings]

 

2.3 Asesiad Blynyddol o Effeithiolrwydd y Bwrdd 2019/20 (PDF 2.6 MB) [Cyflwynydd: Steve Moore]

2.4 Adroddiad Blynyddol BIPHDd 2019/20 (PDF 4.4 MB) [Cyflwynydd: Steve Moore]

2.5 Swyddfa Archwilio Cymru SRA 260/Llythyr o Gynrychiolaeth (PDF 536 KB) [Cyflwynydd: Audit Wales]

2.6 Cyfrifon Terfynol ar gyfer 2019/20 (PDF 849 KB) [Cyflwynydd: Huw Thomas]

 

3. Er Gwybodaeth

3.1 Adroddiad Blynyddol a Barn y Pennaeth Archwilio Mewnoll (PDF 1 MB)

 

4. Sesiwn Ymddiriedolwr Corfforaethol

Penodwyd Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Hywel Dda yn ymddiriedolwr corfforaethol y cronfeydd elusennol yn rhinwedd Offeryn Statudol 2009 Rhif 778 (W.66) a bod ei Fwrdd yn gweithredu fel ei asiant wrth weinyddu'r cronfeydd elusennol a ddelir gan y BIP.

4.1 Elusennau Iechyd Hywel Dda: Cefnogaeth a Dderbyniwyd rhwng Mawrth a Mai 2020 (PDF 8.2 MB)

 

5. Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf

9.30am, Dydd Iau 30 Gorffennaf 2020 - Lleoliad i'w gadarnhau

Rhannwch: